Ký Hợp Đồng

Ký Hợp Đồng
Ngày đăng: 12/01/2021 03:37 PM

    Sau khi đã thống nhất về mẫu mà pallet Thanh Hải đã làm mẫu cho quý khách, cũng như chi phí đóng pallet đã được thống nhất. Thanh Hải sẽ tiến hành làm hợp đồng để tiến hành sản xuất đại trà.

    Zalo