Sản Xuất Đơn Hàng

Sản Xuất Đơn Hàng
Ngày đăng: 12/01/2021 03:37 PM

    Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền cọc, Pallet Thanh Hải sẽ tiến hành sản xuất số lượng và thời gian theo đúng trong hợp đồng.

    Zalo