Làm Mẫu

Làm Mẫu
Ngày đăng: 12/01/2021 03:37 PM

    Để tiến hành sản xuất đại trà mẫu, Thanh Hải sẽ tiến hành đóng hàng mẫu để khách hàng kiểm tra qua trước khi tiến hành đóng theo đơn hàng.

    Zalo